Объекты по теме "Материалы семинаров и конференций > Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре» (2015)"

На уровень вверх
Экспорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Группировка по: Авторы | Тип объекта
Перейти к: А | Б | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | О | Р | С | Т | Х | Ш | Ы | Ғ | Қ | Ә
Количество объектов на этом уровне: 78.

А

Акишев, Т.Б. (2015) Conceptual framework of the linguistic worldview. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Амангельдина, А.К. (2015) Исторический экскурс в развитие триязычия в Казахстане. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Атығаева, К.М. (2015) «Біздің қала – Петропавл» мәтінімен жұмыс. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Аубакирова, А.Е. и Таймуллина, Қ.Қ. (2015) Жеке тұлғаны қалыптастырудағы көптілділіктің маңызы. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Аубакирова, Б.К. и Шаймерденова, Р.Б. (2015) Шешендік өнер – ұтқыр ойдың көрінісі. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Ахметова, Ж.Қ. (2015) Сәбит Мұқанов – фольклортанушы. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Ахметова, Т.А. (2015) С.Мұқановтың шығармашылығын сөж сабақтарында оқыту. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Аяпбергенова, М. (2015) М.Ж.Көпеевтің туған жер тақырыбындағы өлеңдерінің көркемдік ерекшелігі. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Б

Баекина, Н.М. (2015) Оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдер. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Байтанасова, Қ.М. (2015) Фольклор мен әдебиеттегі дәстүр ықпалдастығы. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Бейсенбаева, Д.Е. и Бейсенбаева, А.С. (2015) Н.Ровенский и С.Муканов - современники. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Бекенова, Г. (2015) С.Мұқанов поэзиясындағы фразеологизмдердің қолданылу сипаты. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Болатова, А. и Кәріпжанова, Г.Т. (2015) Ирония – мәтін түзуші тәсіл. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Букаева, А.А. (2015) .Мұқанов шығармаларындағы метафоралық қолданыстар. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Букаева, А.А. (2015) Инновациялық технологияларды қолдану арқылы қазақ тілі сабағында білім деңгейін көтеруді басқару. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Е

Есмағұлов, А.Ы. (2015) Сәбит Мұхановтың шоқантануға қосқан үлесі. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Ж

Жахина, Б.Б. (2015) Қазақ әдеби тілі тарихын дәуірлеу мәселесі. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Жетібайұлы, Ү. (2015) Қазақ тіліндегі синоним сөздер. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Жүсіпов, Н.Қ. и Баратова, М.Н. и Мұхитов, Қ. (2015) С. Мұқановтың оқу-ағарту мақсатындағы мақалалары. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Жұмағұлов, А.Б. (2015) С.Мұқанов және әдебиет тарихын дәуірлеу мәселесі. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Жәмбек, С.Н. (2015) Тұрсынбек Кәкішев және Сәбиттану мәселелері. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

И

Ибрагимова, З.Д. и Смағұлов, Ж.Қ. (2015) Джек Лондонның «Ақ азу» романындағы адам мен табиғат үндестігі. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Иманова, С.Б. (2015) Практикалық қазақ тілі сабақтарында интербелсенді әдісті пайдалану. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

К

Кадырменова, А.С. и Джуминова, Ж.П. (2015) Сәбит Мұқанов шығармаларының көркемдігі. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Кошаева, А. (2015) Қазақ және орыс тілдеріндегі адъективация процесі. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Кәрібаева, С.Е. (2015) С.Мұқановтың тілдік тұлғасын құраушы басты өлшемдер. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Кәріпжанова, А.О. и Қажығұмар, Ұ. (2015) Қазақ фразеологизмдеріндегі зооморфизмдер. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Кәріпжанова, Г.Т. и Ахмет, М. (2015) С.Мұқанов шығармаларындағы кірме сөздердің стильдік қызметі. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Көзтай, А.Б. и Смағұлов, Ж.Қ. (2015) Кейкі батыр: ақиқат пен аңыз. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Көкбас, Ж.К. и Солтан, А. (2015) Абай шығармаларындағы рухани-адамгершілік мәселе. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Л

Леонтьева, В.Д. (2015) Компьютерные технологии при переводе. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

М

Мажитаева, Ш. и Жетписбай, Ш. и Отыншина, С. (2015) Адам концептісіндегі кейбір тілдік бірліктер. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Мажитаева, Ш. и Қаскатаева, Ж. и Серікова, М. (2015) С.Мұқанов шығармаларының зерттелуі жайында. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Малдыбаева, Ә.Ғ. (2015) Өңір тарихы Сәбит Мұқанов шығармаларында. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Маликова, С.З. (2015) Творчество Сабита Муканова в архивных материалах. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Мисяченко, С.В. и Гребень, Н.В. (2015) Роль метафоры в телевизионной рекламе. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Морозова, Т.А. и Даулетова, А.А. (2015) Вклад Сабита Муканова в формирование поликультурной личности современного североказахстанца. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Мунбаев, Б.Х. (2015) С.Мұқановтың шығармашылығы тарихи дерек көзі ретінде. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Мұхамеджанова, Г.Т. (2015) Көріктеуіш тілдік құралдардың қазақ тіл білімінде зерттелуі. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Н

Нұрбек, М.А. (2015) Өзбек тілінің тұрмыстық лексикасы саласындағы орыс тілінен енген кірме сөздер. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

О

Оспанова, И.В. (2015) Языковые средства создания психологического портрета персонажа. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Островская, В.С. (2015) Использование инновационных технологий и методик интеграции казахского, русского и иностранного языков в процессе обучения. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Р

Райнбекова, Г.С. (2015) Фразеологиялық коннотацияның стилистикалық ерекшелігі. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

С

Садырова, Г.Д. и Какимова, М.Е. (2015) Использование художественной литературы с целью реализации холистического и ноосферного подходов к обучению. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Садырова, Г.Д. и Какимова, М.Е. (2015) Дешифровка литературных произведений с позиции стилистики декодирования. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Садырова, Г.Д. и Какимова, М.Е. (2015) Cигнально-информационная основа художественных текстов. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Синбаева, Г.К. и Қасым, А.Ж. (2015) С.Мұқанов шығармасындағы мақал-мәтелдің қолданылу аясы. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Смағұлова, Н.Қ. (2015) Ақан сері мен М. Жұмабаев поэзиясындағы идеялық үндестік. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Смағұлова, Н.Қ. и Кадырменова, А.С. (2015) С.Мұқановтың әдеби-сын еңбектерінің қазақ әдебиеттану ғылымындағы орны. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Старкова, А.В. и Плясунова, С.С. (2015) Творчество Сабита Муканова и его значение в культурном и историческом развитии Казахстана. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Старкова, А.В. и Плясунова, С.С. (2015) Независимость республики Казахстан как формирующая основа казахстанского патриотизма. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Сұлтанбайұлы, Н.Т. (2015) Қызылжар хикаясы. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Сәуірбаева, Ә.Ж. и Ермек, С. (2015) Бүркіт Бекмағанбетов – радио дикторы. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Сәуірбаева, Ә.Ж. (2015) «Хабар» телеарнасындағы ақпараттық-сараптамалық, танымдық хабарлардың ерекшеліктері. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Т

Табакова, З.П. и Василевская, А. и Кузина, Е. и Шипилова, Ю. (2015) Проксемика и проблемы национальной ментальности. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Такиров, С.У. (2015) Отызыншы жылдардағы сын және С.Мұқанов шығармашылығы. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Такиров, С.У. и Алтынбек, Б. (2015) Асқар Алтайдың «Кентавр» әңгімесіндегі мифологизм. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Таласпаева, Ж.С. и Абилова, Г. (2015) Шоқан Уәлихановтың аңыз әңгімелері. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Таласпаева, Ж.С. и Тасқұл, А. (2015) С.Мұқановтың «Ботагөз» романындағы мақал-мәделдердің қолданысы. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Терентьев, В.С. (2015) Перевод технической документации. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Х

Хамзина, Г.С. и Мұхамеджанова, М. и Мұхамеджанова, М. (2015) М.Мақатаев поэзиясында синонимдердің қолданылуы. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Хамзина, Г.С. и Қожаева, Ж.С. и Қадырменова, А.С. (2015) Т.Әбдіков шығармалары тілінде қарапайым сөздердің қолданылуы. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Ш

Шайкенова, А.Ж. (2015) Қазақ тілі сабақтарында студенттердің құзіреттілігін дамыту құралы ретінде жоба технологиясын қолдану. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Ы

Ысқақұлы, С. (2015) Абайдың қытайдағы XX ғасыр қазақ әдебиетіне ықпалы. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Ғ

Ғабдулина, М.Ғ. и Талипова, Л.Т. (2015) С.Мұқанов шығармаларындағы қарсы мәнді фразеологизмдер. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Ғабдулина, М.Ғ. и Шайхутдинова, Е.Р. (2015) С.Мұқанов шығармаларын қазақ тілі сабағында қолдану. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Қ

Қабышев, Б. и Кәріпжанова, Г.Т. (2015) С.Мұқановтың «Ботагөз» романындағы экспрессоидтар. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Қадыров, Ж.Т. и Азмагамбетова, Ф.А. (2015) Әдебиет – кәсіп емес, өнер. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Қадыров, Ж.Т. и Ыбырай, С. и Ерсаинова, А.Б. (2015) М.Жұмабаев поэзиясындағы окказионализмдер. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Қадыров, Ж.Т. и Ыбырай, С. и Ерсаинова, А.Б. и Жамитова, А.С. (2015) М.Жұмабаев поэзиясындағы окказионализмдер. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Қадыров, Ж.Т. и Бурасова, Н.Н. и Мұхамеджанова, М.Н. (2015) Ғ.Мүсірепов шығармаларындағы антонимдердің берілуі. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Қайырбеков, Ә. (2015) Әдеби музей: рухани құндылықтар. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Қияқова, Р.Ж. (2015) Өтті өмірден, аты қалды жаңғырып. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Қуандықова, Д.Қ. (2015) Мемлекеттік тіл – қазақстан халықтарын біріктіруші фактор. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Құлжанханұлы, Ж. и Бұланбаева, Ж. (2015) Орыс әдебиеті мен мәдениеті арқылы тіл үйретудегі кейбір мәселелер. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 2.

Құлыбекова, Ж.С. и Мейрам, Ж.Е. (2015) Сәбит Мұқановтың «Сұлушашы» - көркем табысты туынды. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Құлыбекова, Ж.С. и Қасымова, Ә.Г. (2015) Cәбит Мұқанов және қазақ айтысы. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Ә

Әбікенова, Г.Т. и Кабыкенова, Г. (2015) С.Мұқановтың «Ботагөз» романындағы бейвербалды амалдардың стильдік қызметі. Материалы международной научно-практической конференции «Сабит Муканов – яркая личность в мировой литературе и культуре», 1.

Этот список был создан Thu Dec 9 03:43:48 2021 %Z.